προς-επι-κοσμέω

προς-επι-κοσμέω, noch dazu, noch mehr ausschmücken, aufputzen, Pol. 6, 22, 3. 23, 12, im pass.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”