προς-επι-ζητέω

προς-επι-ζητέω, noch dazu suchen, ἀεί τι, Pol. 25, 5, 11.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”