προς-επι-δράσσομαι

προς-επι-δράσσομαι, att. -ττομαι, noch dazu fassen, ergreifen, sich anmaßen; τινὰ τῆς Ἀσίας, Pol. 21, 11, 6; auch φϑόνον, sich Neid zuziehen, 9, 10, 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”