προς-επι-μετρέω

προς-επι-μετρέω, noch dazu messen, noch mehr zumessen, τιμάς τινι, Pol. 4, 51, 6; auch ψήφισμα, 38, 5, 7; a. Sp., wie Plut. de garrul. 21; ἔτι πλείω, Luc. Alex. 30.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”