προς-επι-δαψιλεύομαι

προς-επι-δαψιλεύομαι, noch dazu reichlich geben, freigebig sein, Liban.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”