προς-επι-δείκνῡμι

προς-επι-δείκνῡμι (s. δείκνυμι), noch dazu aufzeigen, darthun; S. Emp. adv. gramm. 55; D. C. 54, 14. Vgl. προεπιδ.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”