προς-επ-εμ-βαίνω

προς-επ-εμ-βαίνω (s. βαίνω), noch außerdem darauftreten, Schol. Soph. Ai. 1368.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”