προς-επ-εμ-βάλλω

προς-επ-εμ-βάλλω (s. βάλλω), = προςεμβάλλω, προςεπιβάλλω.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”