προς-επι-νοέω

προς-επι-νοέω (s. νοέω), noch dazu ausdenken, ersinnen, ἀεί τι Pol. 20, 6, 4, u. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”