προς-επι-ορκέω

προς-επι-ορκέω, noch dazu einen falschen Eid schwören, Ar. Lys. 1238.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”