προς-επι-θεάομαι

προς-επι-θεάομαι (s. ϑεάομαι), noch dazu betrachten, beobachten, Longin. 30.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”