προς-επι-λογίζομαι

προς-επι-λογίζομαι, noch dazu überrechnen, schließen, Euclid.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”