προς-επι-λῑμώττω

προς-επι-λῑμώττω, noch dazu hungern, Io. Laur. Lyd.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”