προς-επιῤ-ῥώννῡμι

προς-επιῤ-ῥώννῡμι (s. ῥώννυμι), noch dazu, noch mehr verstärken, pass. προςεπεῤῥώσϑησαν ταῖς ὁρμαῖς, Pol. 4, 80, 3.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”