προς-επ-αιτιάομαι

προς-επ-αιτιάομαι, noch dazu beschuldigen, anklagen, Plut. C. Graech. 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”