προς-επ-αγγέλλομαι

προς-επ-αγγέλλομαι, noch dazu versprechen, Poll. 5, 105 u. oft. b. D. Sic.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”