προς-επ-αν-έρομαι

προς-επ-αν-έρομαι, noch dazu fragen, D. Cass. 77, 8.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”