προς-επ-ηρεάζω

προς-επ-ηρεάζω, noch dazu bedrohen, mißhandeln; Arist. top. 8, 11; D. Cass. 52, 29.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”