πρωτο-καθ-εδρία

πρωτο-καθ-εδρία, , erster Sitz, Vorsitz, K. S.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”