πρωτο-γλυφής

πρωτο-γλυφής, ές, zuerst geschnitzt, ξόανον, Rufin. 3 (, 36).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”