προς-εταιριστός

προς-εταιριστός, als Freund, Gehülfe zugesellt; ὁπλίτης, ein Krieger, der aus Freundschaft freiwillig mitzieht, Thuc. 8, 100; vgl. D. Cass. 42, 51.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”