προς-εταιρίζω

προς-εταιρίζω, Einen als Gefährten, Freund beigeben, zugesellen, τινά τινι. – Med. προςεταιρίζεσϑαί τινα, sich Einen als Freund zugesellen, ihn sich zum Freunde machen; Her. 3, 70. 5, 66; Plut. Cat. min. 4 u. A.; auch τινί, sich Einem als Freund zugesellen, sich als Freund zu ihm halten, Plat. Ax. 369 b.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”