προς-ευ-παθέω

προς-ευ-παθέω, ist ein falsches Wort, Lob. Phryn. p. 620.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”