προς-ευ-σχολέω

προς-ευ-σχολέω, seine Muße womit hinbringen, sich in Muße womit beschäftigen, τινί, Suid.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”