προς-ευ-εργετέω

προς-ευ-εργετέω, noch dazu Gutes thun, wohlthun, τινά, D. Cass. 41, 63.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”