προς-κυλισμός

προς-κυλισμός, , das Hinzu-, Hinanwälzen, Sp., wie D. Hal. 9, 33.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”