προς-εμ-πίπρημι

προς-εμ-πίπρημι (s. πίμπρημι), noch dazu anzünden (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”