προς-κατα-πυκνόω

προς-κατα-πυκνόω, noch dazu verdichten, fester machen, τὴν εὔνοιαν, Plut. de trat. am. 20.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”