προς-κατα-ποντόω

προς-κατα-ποντόω, noch dazu ins Meer versenken, D. Cass. 42, 38.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”