προς-κατ-αριθμέω

προς-κατ-αριθμέω, noch dazu zählen, Plut. Marcell. 30.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”