προς-κατα-σκευάζω

προς-κατα-σκευάζω, noch dazu ausrüsten, einrichten; ἐμπόριον, Dem. Lpt. 32; auch ἐκ τῆς ἀπολογίας ὄνειδος προςκατασκευασϑῆναι τῇ πόλει, Dem. 19, 78; einsetzen, Pol. 21, 9, 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”