προς-κατα-φρονέω

προς-κατα-φρονέω, noch dazu verachten; D. C. 42, 37; τινός, 47, 21.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”