προς-κατα-χράομαι

προς-κατα-χράομαι (s. χράομαι), noch dazu umbringen, D. Cass. 72, 14.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”