προς-κατα-κυκάω

προς-κατα-κυκάω, noch dazu vermischen, verwirren, Hippocr., zw.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”