προς-κατα-κλαίομαι

προς-κατα-κλαίομαι (s. κλαίω), nach dazu beweinen, Pol. 40, 2, 9.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”