προς-κατα-νοέω

προς-κατα-νοέω (s. νοέω), noch dazu wahrnehmen, bemerken, Epicur. bei D. L. 10, 67. 72.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”