προς-κατ-αλλάσσω

προς-κατ-αλλάσσω, att. -ττω, noch dazu aussöhnen. – Med. sich noch dazu aussöhnen, Arist. rhet. 1, 12.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”