προς-κατ-οικίζω

προς-κατ-οικίζω, noch dazu in eine Ansiedlung versetzen, καὶ ἄλλους τῶν περιοίκων, Arr. An. 4, 22, 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”