προς-κατ-ηγορέω

προς-κατ-ηγορέω, noch dazu verklagen; Thuc. 3, 42; τινός, Xen. Mem. 2, 6, 34.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”