προς-εμ-φύομαι

προς-εμ-φύομαι (s. φύω), noch dazu, noch mehr dranhangen od. festhalten, D. Sic.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”