προς-εμ-φορέω

προς-εμ-φορέω, = Vorigem, τινὶ δείματα, Plut. de superstit. 7.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”