προς-εκ-πρίασθαι

προς-εκ-πρίασθαι (s. πρίασϑαι), noch dazu erkaufen, D. Cass. 79, 14.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”