προς-εις-ευ-πορέω

προς-εις-ευ-πορέω, mit dazu anschaffen helfen, mit hinzu verschaffen, προςειςευπόρησα ἀργυρίου, Is. frg. 66 bei D. Hal.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”