προς-εκ-τραχηλίζομαι

προς-εκ-τραχηλίζομαι, pass., noch dazu hineinstürzen, εἴς τι, S. Emp. adv. eth. 179.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”