προς-εκ-τυφλόω

προς-εκ-τυφλόω, noch dazu ganz blind machen, Plut. reg. apophth. p. 93.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”