προς-εκ-ταπεινόω

προς-εκ-ταπεινόω, zugleich erniedrigen, demüthigen, Plut. reip. ger. praec. 19.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”