προς-εκ-ταράσσω

προς-εκ-ταράσσω (s. ταράσσω), noch dazu, noch mehr verwirren, Plut. de cohib. ira 16 p. 451.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”