προς-εκ-φοβέω

προς-εκ-φοβέω, noch dazu erschrecken, D. Cass. 42, 14.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”