προς-εκ-χλευάζω

προς-εκ-χλευάζω, noch dazu verspotten, verlachen, καὶ γὰρ ὑβριστικῶς προςεκκεχλευακὼς ὑμᾶς φανήσεται, Dem. 24, 15.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”