προς-εγ-γυάομαι

προς-εγ-γυάομαι, sich noch dazu verbürgen, καὶ τοῠ τῆς δίκης ὀφλήματος προςεγγυήσασϑ αι, Dem. 31, 11.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”